A-A

logo-huurdersbelangenver

Vallei Wonen en Omnia Wonen fuseren per 1 januari 2020. Dit betekent dat vanaf die datum de huurderparticipatie ook anders wordt vormgegeven.

Huurdersbelangenvereniging Woudenberg (HBVW)

De HBVW wil, in de rol van belangenbehartiger voor de huurders, de invloed die zij nu heeft op het goed wonen in de gemeente Woudenberg, graag voortzetten. Daarom levert zij twee leden én de vicevoorzitter in het bestuur van de SHOW: de Stichting Huurdersbelangen Omnia Wonen. Dit is een grote onafhankelijke organisatie vóór en dóór de ruim 8.000 (toekomstige) huurders van Omnia Wonen. In alle gemeenten waar Omnia Wonen woningen verhuurt, kent de SHOW bewonerscommissies. De HBVW wordt vanaf 2020 de bewonerscommissie in Woudenberg.

De HBVW blijft zich, juist ook via de SHOW, actief inzetten voor uw belangen op het gebied van huurverhoging, nieuwbouw(planning), huisvestingsverordening en de prestatieafspraken met de gemeente Woudenberg en Omnia Wonen. Ook blijven zij zich inzetten om de kansen op prettig wonen in Woudenberg te ontdekken en mogelijk te maken.

Bent u nog geen lid van de HBVW en wilt u dat wel worden?

Als huurder of woningzoekende kunt u gratis lid worden van de HBVW (bewonerscommissie Woudenberg). Aanmelden kan via een emailbericht aan HBVW2020@gmail.com of een briefje naar: HBVW2020, Waterlelie 25, 3931 WH te Woudenberg. Leden, die willen meedenken, kunnen zich via dezelfde weg aanmelden. In 2020 start de HBVW weer meedenkgroepen op, gericht op betaalbaarheid, duurzaamheid, kwaliteit van wonen en leefbaarheid.

Vriend worden van de SHOW

De HBVW nodigt alle huurders van nu Vallei Wonen en straks Omnia Wonen uit om VRIEND te worden van de SHOW. Dit is gratis.

Uw vriendschap is nodig want hoe groter de vriendenclub van SHOW, hoe meer zij zich gesterkt voelen in het overleg met Omnia Wonen, de gemeente en met andere belangrijke partijen betrokken bij uw woongenot. Meer informatie over vriend worden van de SHOW vindt u hier.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo