A-A

Disclaimer

Vallei Wonen besteedt uiterste zorg aan actuele, toegankelijke, correcte en complete informatie op deze website. Het is echter mogelijk dat een deel van de informatie verouderd, incompleet of onjuist is. Aan de inhoud van deze website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend. Vallei Wonen kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige onvolledigheid, onjuistheid of anderszins, dan wel de gevolgen daarvan. De website van Vallei Wonen biedt ook toegang tot internetsites en/of informatiebronnen die door derden worden onderhouden. Vallei Wonen aanvaardt evenmin aansprakelijkheid voor de gevolgen van het gebruik van deze internetsites en/of informatiebronnen. Alle rechten zijn voorbehouden. Het intellectuele eigendom van deze website berust bij Vallei Wonen. Teksten, foto's en grafische voorstellingen mogen niet worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar worden gemaakt, zonder schriftelijke toestemming van Vallei Wonen, anders dan voor persoonlijk, niet commercieel gebruik.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo