A-A

jaarlijkse huurverhoging

 

Jaarlijkse huurverhoging
Ieder jaar verhogen wij per 1 juli de huur van uw woning. U ontvangt hierover minimaal twee maanden van te voren de zogenaamde aanzeggingsbrief. In deze brief leest u met welk percentage en met welk bedrag de netto huur van uw woning wordt verhoogd. Het kan ook voorkomen dat we de servicekosten aanpassen.

 

 

Betaalbaarheid blijft speerpunt
De betaalbaarheid van het wonen voor onze doelgroep is en blijft een groot punt van zorg. De afgelopen jaren zijn de huren, mede door hoge inflatie en de opslag als gevolg van de verhuurderheffing, aanzienlijk gestegen. De stagnerende economie raakt juist ook onze doelgroep en dat alles werkt armoede in de hand. Er moeten keuzes gemaakt worden om ook in de toekomst voldoende woningen betaalbaar te houden. Uiteindelijk is dat waar Vallei Wonen voor staat. Voor woningcorporaties blijft het een lastig dilemma. Door te bezuinigen op ons werkapparaat en onze bedrijfslasten, proberen we huurverhogingen te beperken. Aan de andere kant wil Vallei Wonen ook in de toekomst aantrekkelijk en energiezuinig woningbezit in Woudenberg blijven aanbieden dus moet er geïnvesteerd worden in het onderhoud en nieuwbouw.


Bezwaar maken
Heeft u bezwaar tegen de voorgestelde huurverhoging? Dan kunt u dit uiterlijk 30 juni van het betreffende jaar schriftelijk bij ons melden. Hiervoor heeft u een formulier van de Huurcommissie nodig. Dit formulier kunt u hier downloaden. Meer informatie over de gang van zaken bij een bezwaar staat op de website www.huurcommissie.nl. Kunt u het antwoord op uw vraag niet op deze website vinden? Dan kunt u uw vraag telefonisch of per e-mail stellen. Het telefoonnummer is 1400 op werkdagen van 8.00 uur tot 20.00 uur. U kunt ook het contactformulier op de website van de Rijksoverheid invullen: www.rijksoverheid.nl/contact.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo