A-A

Prettig wonen
Aangenaam wonen betekent meer dan wonen in een goed en prettig huis. Ook de buurt waarin u woont, speelt daarbij een belangrijke rol. Het zijn de bewoners die er samen voor moeten zorgen dat het fijn wonen en leven blijft in hun buurt.

Een goeie buur…
Buren zijn er niet op uit om u het leven zuur te maken. Soms zijn zij zich absoluut niet bewust dat hun leefpatroon als overlast wordt ervaren. Ondervindt u last van uw buren, dan is het belangrijk dat u het niet te hoog laat oplopen. Ga bij de buren langs, maak bespreekbaar waar u precies last van heeft. En hou in gedachten dat u zelf, zonder dat u het zich realiseert, ook best overlast kan veroorzaken. Houd dus zelf ook rekening met uw buren.
In onze folder ‘Prettig wonen met de buren’ staat meer informatie.

Buurtbemiddeling
Soms loopt een burenruzie te hoog op en kom je er samen niet meer uit. Is dat bij u het geval, dan kunt u (gratis) buurtbemiddeling inschakelen. De bemiddelaars zijn neutraal en luisteren met respect.
Wilt u weer een goede relatie met uw buren? Bel dan met buurtbemiddeling: (033) 469 24 20 (maandag t/m vrijdag van 9.00 tot 13.00.) Voor meer informatie klikt u hier.

Overlast melden
Heeft u een probleem met uw buren en al van alles geprobeerd? Komt u er samen niet uit, dan kunt u contact opnemen met de wijkagent of met Vallei Wonen. Vallei Wonen treedt op als het belang van huurders wordt geschaad door de overlast. Als u een overlastklacht indient, dan vragen wij u dat wel schriftelijk te doen. U kunt hiervoor een e-mail sturen naar info@valleiwonen.nl of via het digitale formulier een melding doen.

Wanneer er sprake is van ernstige overlast en verstoring van de openbare orde, neemt u contact op met de politie.
Klik hier voor de contactgegevens van politie en BOA.

 
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo