A-A

Ook als u niet tevreden bent horen wij dat graag   ik heb een klacht smiley
Een tevreden klant is het belangrijkste doel van Vallei Wonen. Daar richten wij onze dienstverlening op in en daar werken onze medewerkers elke dag hard aan. Maar waar gewerkt wordt, kunnen fouten gemaakt worden. Helaas kan het voorkomen dat u teleurgesteld bent in de kwaliteit van onze dienstverlening. Misschien bent u ontevreden over de wijze waarop u door ons bent behandeld of over de manier waarop een reparatieverzoek is uitgevoerd. Fouten zijn er om te herstellen en niet in de laatste plaats om ervan te leren. Wij willen het daarom graag direct weten als u niet tevreden bent. Samen kunnen we dan proberen tot een goede oplossing te komen.

Hoe meld ik een klacht?
•    U kunt een Klachtenformulier online invullen via onze website.
     Let op! Dit is niet bedoeld voor:

•    Bij de balie van ons kantoor zijn ook Klachtenformulieren verkrijgbaar
•    Via een brief aan:
           Vallei Wonen
           Schans 30
           3931 KJ  WOUDENBERG
•    Telefonisch via nummer (033) 286 17 40

Uw klacht in behandeling
Wij hanteren voor een klacht over onze organisatie een reactietermijn van maximaal twee weken. Afhankelijk van de aard van de klacht nodigen wij u uit voor een gesprek. Soms is een zaak ingewikkelder of heeft de klacht betrekking op personen of bedrijven die in opdracht van ons werken. Dan geven wij binnen maximaal twee weken aan op welke termijn u een antwoord tegemoet kunt zien.

Een van onze medewerkers neemt uw klacht in behandeling. Lukt het niet om samen met Vallei Wonen tot een oplossing te komen, dan kunt u zich voor een onafhankelijke beoordeling wenden tot de Geschillencommissie Woningcorporaties Valleigebied.  
Klik hier voor meer informatie hierover.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo