A-A

Privacy en waarborg
Deze website wordt beheerd door Vallei Wonen en is bedoeld als nadere kennismaking met onze organisatie. Klanten hebben diverse mogelijkheden om rechtstreeks verzoeken aan ons door te geven.

De informatie op deze website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld. Vallei Wonen aanvaard geen aansprakelijkheid voor eventuele schade ten gevolge van het gebruik van de site of van de op de site vermelde gegevens. Evenmin aanvaarden we aansprakelijkheid voor eventuele fouten, met inbegrip van virussen of andere schadelijke elementen. Alle op deze website gepubliceerde gegevens zijn onder voorbehoud. Alle aanbiedingen op deze site zijn vrijblijvend tenzij anders vermeld. Aan de inhoud van de website kunnen dan ook geen rechten worden ontleend.

Privacy
Alle door de gebruikers van deze site verstrekte persoonsgegevens worden door Vallei Wonen uitsluitend gebruikt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen, waaronder die van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De gegevens worden strikt vertrouwelijk behandeld en worden niet aan derden ter beschikking gesteld.

Gebruik persoonsgegevens
De persoonsgegevens worden slechts gebruikt voor specifieke doeleinden. Vallei Wonen verzamelt en verwerkt informatie met betrekking tot cliënten en bezoekers van deze website in verband met een efficiënte en effectieve bedrijfsvoering en om te beoordelen of deze website voldoende aansluit bij de wensen van haar relaties. Deze verwerking van persoonsgegevens is in het bijzonder gericht op: 1. het aanbieden van informatie met betrekking tot producten en diensten van Vallei Wonen; 2. de beoordeling van aanvragen van (potentiële) cliënten; 3. het uitvoeren van aanvragen en opdrachten van cliënten, waaronder (bijvoorbeeld) reparatieopdrachten; 4. het aangaan en uitvoeren van andere overeenkomsten en het afwikkelen van betalingsverkeer; 5. het verrichten van analyses van gegevens ten behoeve van statistische doeleinden. De informatie die de bezoeker van de site via de website beschikbaar stelt, kan verder gebruikt worden om die bezoeker te informeren over, onder andere, de website en mogelijke veranderingen ten aanzien van het gebruik van de website.

Heeft u bezwaar tegen het gebruik van foto(‘s) op deze website, neem dan even contact met ons op via telefoonnummer (033) 286 17 40.

Cookies
We kunnen cookies gebruiken om de gebruikerservaring op onze applicaties te verbeteren. Een cookie is een klein stukje informatie dat op je computer wordt opgeslagen wanneer iemand een website bezoekt. Met cookies kunnen onze applicaties je herkennen wanneer je ons weer bezoekt. Cookies zorgen er daarnaast onder andere voor dat de applicatie snel is, veilig te bezoeken is en wij fouten in onze applicaties kunnen opsporen. Wij streven ernaar om geen tracking cookies te gebruiken die gebruikers kunnen volgen naar andere websites. Mocht dit voor de applicatie vereist zijn of onze klant erop staan, dan laten we dit altijd via een cookie melding aan de gebruikers weten.

Links
Onze applicaties kunnen links naar andere websites of apps bevatten. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de inhoud of de privacy bescherming van deze websites. We adviseren iedereen dan ook om altijd de privacy statement van de betreffende website te lezen.

April 2018

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo