A-A

Heeft u een storing aan uw cv- installatie, volg dan eerst de aanwijzingen van de storing sticker op.
Is de storing dan nog niet verholpen, neem dan contact op met Breman, telefoonnummer (0900) 821 21 74.

Voordat u belt:

1.       Zit de stekker in het stopcontact?
2.       Is de zekering in de meterkast goed?
3.       Staat de kamerthermostaat goed ingesteld?
4.       Is de gaskraan open?
5.       Is de waakvlam aan?
6.       Zit er een resetknop op de ketel?
          Zo ja, heeft u deze ingedrukt?
7.       Is de waterdruk goed?

 

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo