A-A

Zorgen voor goede, betaalbare woningen in een prettige en veilige leefomgeving. Kwaliteit in wonen. Met name voor mensen met een bescheiden inkomen of  bijzondere doelgroepen. Als corporatie hebben we te maken met regels en wetten vanuit de overheid. We handelen transparant en leggen hierover verantwoording af. Niet alleen aan de Autoriteit woningcorporaties maar ook lokaal, aan gemeente, huurdersorganisatie en onze maatschappelijke partners.

Zo eenvoudig als dat lijkt, zo ingewikkeld is het.

 
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo