A-A

Maatschappelijke positie Vallei Wonen en contacten belanghouders

Vallei Wonen wil haar rol als woningcorporatie maatschappelijk verankeren. Dat lukt alleen maar met behulp van onze belanghouders. Tot de belanghouders van Vallei Wonen behoren alle individuen, groepen en organisaties die een zekere invloed kunnen uitoefenen op onze organisatie en/of zelf voor het realiseren van hun doelstellingen afhankelijk zijn van Vallei Wonen. We kunnen ons werk namelijk niet alleen doen en dat willen we ook niet. Het zijn onze sparringpartners die ons voeden met ideeën. We praten in diverse overlegvormen op gezette tijden met elkaar. We onderscheiden o.a. de volgende groepen belanghouders:

Belanghouderbijeenkomst 2013

In 2013 zijn onze belanghouders betrokken bij het opstellen van het ondernemingsplan 2014 t/m 2017 ‘Vallei Wonen op koers’. De terugkoppeling vond plaats op 26 november 2013, u kunt hierover meer lezen in het persbericht.
Begin februari 2014 is het populaire ondernemingsplan toegestuurd aan de belanghouders.

Belanghouderbijeenkomst 2015

Op 22 oktober hebben we een bijeenkomst georganiseerd, waarvoor wij onze lokale partners uitnodigden. Agendapunten waren o.a.:

  • Wat is de stand van zaken van het Ondernemingsplan 2014 t/m 2017, nu we halverwege deze periode zijn.
  • Presentatie van de belangrijkste uitkomsten van de visitatie die in het voorjaar plaatsvond. Wat gaan we doen met de uitkomsten en hoe betrekken we onze belanghebbenden daarbij?
  • Actuele ontwikkelingen die een effect hebben op de lokale en regionale woningmarkt en op het beleid  van Vallei Wonen, zoals o.a. de per 1 juli vastgestelde Woningwet en nieuwbouwplan de Poultry Hof.

Van deze bijeenkomst is een verslag gemaakt, dat u kunt lezen als u op de volgende link klikt: Verslag belanghouderbijeenkomst 2015.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo