A-A
Van Vallei Wonen en haar medewerkers mag verwacht worden dat zij zich houden aan de omgangsregels die in het normale verkeer tussen mensen gelden. Enkele zaken zijn expliciet geregeld. Zo zijn er afspraken over de bescherming van uw persoonsgegevens en is er voor iedereen die uit naam van Vallei Wonen werkt een Gedragscode opgesteld.

'Good governance' is het goed besturen van de organisatie, wat is beschreven in de Governancecode van woningcorporaties. Vallei Wonen onderschrijft deze Code.

 
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo