A-A

Meldpunt integriteit woningcorporaties

De Autoriteit woningcorporaties (Aw) van de Inspectie Leefomgeving en Transport (ILT) ziet toe op de integriteit van beleid en beheer van het volkshuisvestelijk vermogen door woningcorporaties. Bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties van de Aw kunt u terecht als u het vermoeden heeft dat er sprake is van fraude met het vermogen van een woningcorporatie. U kunt bij het meldpunt ook terecht als u vermoedt dat er sprake is van zelfverrijking door medewerkers, management, bestuurders of de raad van commissarissen van woningcorporaties. Het Meldpunt neemt ook anonieme meldingen in behandeling.

Wilt u iets melden of meer informatie?
U kunt een melding doen bij het Meldpunt Integriteit Woningcorporaties via de algemene meldpagina van de ILT. Kies rubriek ‘Wonen’ en soort ’Integriteit woningcorporaties’. Op deze website treft u meer informatie aan over het Meldpunt.

Heeft u een klacht voor Vallei Wonen?
Het Meldpunt is niet bedoeld voor arbeidsconflicten, klachten over de relatie tussen huurder en verhuurder, klachten van kopers van corporatiewoningen en voor klachten van woningzoekenden. Wij verwijzen u dan naar ons klachtenformulier.

 
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo