A-A

De Wet Bescherming Persoonsgegevens beschermt mensen tegen misbruik van hun persoonlijke gegevens. Voor het uitvoeren van haar taken heeft Vallei Wonen informatie van mensen nodig. Zoals adressen, e-mailadressen, telefoonnummers, soms het inkomen en dergelijke. Deze gegevens gebruiken we alleen voor het doel waarvoor ze verstrekt zijn.

Wilt u meer weten over de werking van deze wet, lees dan de handleiding.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo