A-A

OndernemingsplanOndernemingsplan
Veranderende wensen van onze klanten, samenwerkingspartners en belanghouders zijn aanleiding om het beleid steeds opnieuw te bepalen of bij te stellen. Ook nieuwe regelgeving, maatschappelijke en politieke ontwikkelingen, en lokale veranderingen vragen van ons een beleid dat actueel en flexibel is.

Het Ondernemingsplan 2014 t/m 2017 ‘Vallei Wonen op koers’ is mede tot stand gekomen door de betrokkenheid en inbreng van interne en externe belanghouders.

Focus voor de komende jaren
Dit plan is goed uitvoerbaar en de doelstellingen zijn helder. Een belangrijke wijziging ten opzichte van onze eerdere koers is dat wij besloten hebben onze investeringscapaciteit, die beperkter is dan voorheen, enkel en alleen in te zetten in Woudenberg. We kiezen er bewust voor lokaal actief te zijn, waar wij ook daadwerkelijk lokaal verankerd zijn. Onze focus ligt de aankomende jaren meer op het beheer/onderhoud en verduurzamen van bestaand bezit, onderhouds- en beheerskostenreductie en slechts in beperkte mate op het realiseren van nieuwbouw (eengezinswoningen). Uiteraard zorgen we voor voldoende beschikbare betaalbare woningen voor onze klantgroepen.

Onze wens om samen te werken
Wij kunnen onze ambities alleen waarmaken als we onze partners proactief betrekken bij onze plannen. Maatschappelijke kansen en problemen pakken wij op met onze lokale partners. Ook zij moeten bezuinigen en meer doen met minder. Dit maakt de wens en de noodzaak om samen te werken alleen maar groter. We nodigen gemeente, huurders, politiek, zorg, welzijn, ouderenbonden en maatschappelijke instanties dan ook van harte uit om ideeën met ons te bespreken.

Keuzes maken
Helaas kunnen we niet alles realiseren wat we willen en moeten we de komende jaren steeds keuzes maken. Door alle overheidsmaatregelen en heffingen komt er nogal wat op ons af. We bekijken met regelmaat of we op koers liggen: dan kunnen doelstellingen eventueel worden bijgesteld aan de hand van actuele maatschappelijke en politieke ontwikkelingen. 

In de zogenaamde populaire versie is te lezen hoe met het plan aan de slag wordt gegaan en wat dit betekent voor onze huurders, partners en medewerkers. Wilt u het actuele Ondernemingsplan inzien, klik dan hier.   

 

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo