A-A

visitatie poppetjeCorporaties laten een visitatie uitvoeren om zich lokaal te verantwoorden over de keuzes die ze maken en over hun maatschappelijk presteren, en om intern van de uitkomsten te leren.

De visitatie heeft in elk geval betrekking op het maatschappelijk presteren, op de wijze waarop de corporatie belanghouders betrekt en op de wijze waarop het intern toezicht de eigen kwaliteit heeft geborgd.

Het visitatiestelsel is bij de Stichting Visitatie Woningcorporaties Nederland (SVWN) ondergebracht (www.visitaties.nl).

Door visitatie komen we objectief te weten of onze prestaties in de afgelopen jaren voldoende maatschappelijk rendement opleverden. Dit wordt in relatie tot de volgende invalshoeken in beeld gebracht: in relatie tot onze opgaven en ambities, onze financiële mogelijkheden, de Governance Code en uiteraard in relatie tot de verwachting van de belanghouders. De visitatiecommissie spreekt, behalve met medewerkers van de corporatie, met vertegenwoordigers van huurders, gemeente, zorg- en welzijnsinstellingen.

Iedere 4 jaar
Vallei Wonen heeft zich in 2011 laten visiteren en opnieuw in 2015 (methodiek 5.0). 

Wilt u het visitatierapport lezen, klik dan op deze link.
De bestuurlijke reactie op het rapport kunt u via deze link zien.

De rapportage is besproken met medewerkers en de Raad van Commissarissen van Vallei Wonen. De belanghouders die hebben meegewerkt aan de visitatie, onze klanten en overige belangenhouders zijn over de uitkomsten van de visitatie geïnformeerd. 

Klik hier voor het persbericht.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo