A-A

Onze kernwaarden

Vallei Wonen wil graag de organisatie zijn die door haar huurders, woningzoekenden en belanghouders wordt herkend vanwege de volgende kernwaarden:

 • Lokaal verankerd en betrokken
  Wij zijn (pro-)actief in Woudenberg, stellen de klant centraal, laten ons maatschappelijke gezicht zien en sociale hart spreken.
 • Verbindend
  Wij zoeken verdergaande verbinding met huidige en nieuwe partners en bemiddelen als dat nodig is tussen hen en onze klanten.
 • Aanspreekbaar
  Wij leggen heldere verantwoording af over onze prestaties en gaan hier het gesprek over aan met belanghebbenden.
 • Resultaatgericht en kostenbewust
  Wij behalen onze doelen, die wij samen met onze partners hebben gesteld. Dat doen wij met verantwoordelijke én verantwoorde besteding van het maatschappelijk geld.

Onze missie

Onze missie is kort en krachtig geformuleerd in een mission statement:Gewoon goed Wonen in Woudenberg’.

Onze klantvisie

Vallei Wonen heeft een klantvisie die duidelijkheid geeft over de volgende vragen: Voor wie doet Vallei Wonen wat, hoe en waarom? Wie zijn precies onze huidige en toekomstige klanten? Wat verwachten klanten van ons? Wat kunnen wij onze klanten bieden, en hoe doen we dat dan?

Een klantvisie… waarom?

 • Het continu verbeteren van de klantgerichtheid van de organisatie en de verdere digitalisering van onze werkprocessen heeft alleen kans van slagen als we een duidelijke klantvisie hebben.
 • Een klantvisie moet de brug slaan tussen wat Vallei Wonen wil en kan betekenen en wat onze klanten verwachten.

Medewerkers van Vallei Wonen denken en handelen volgens de klantvisie. Heeft u hierover vragen of opmerkingen, neemt u dan gerust contact met ons op.
De klantvisie van Vallei Wonen kunt u hier inzien.

 

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo