A-A

De Raad van Commissarissen heeft tot taak toezicht te houden op het bestuur en op de algemene gang van zaken in de woningcorporatie en de met haar verbonden onderneming en staat het bestuur met raad ter zijde. De Raad van Commissarissen richt zich bij de vervulling van haar taak naar het belang van de woningcorporatie en weegt daartoe de in aanmerking komende belangen van bij de woningcorporatie betrokkenen af.

Het toezicht van de Raad van Commissarissen op het bestuur omvat in ieder geval:

  • de realisatie van de doelstellingen van de woningcorporatie;
  • de strategie en de risico’s verbonden aan de activiteiten van de woningcorporatie;
  • de opzet en de werking van de interne risicobeheersing- en controlesystemen;
  • het kwaliteitsbeleid;
  • de kwaliteit van de maatschappelijke verantwoording;
  • het financiële verslaggevingproces;
  • de naleving van toepasselijke wet- en regelgeving.
 
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo