A-A

BLNW samenwerkingsverband
Intensief werkt Vallei Wonen samen met de woningcorporaties uit Barneveld, Leusden en Nijkerk. Dit gebeurt sinds 2006 in het zogeheten BLNW-verband. We werken samen op het gebied van personeelszaken, risicomanagement, treasury en projectontwikkeling. Deze samenwerking biedt schaalvoordelen Daarnaast delen we kennis op het gebied van directies, financiën, vastgoed, wonen, communicatie en secretariaten.

SWEV corporaties
Binnen de Samenwerkende woningcorporaties Eem- en Gelderse Vallei (SWEV) overleggen we regelmatig om tot een gezamenlijk standpunt te komen bij belangrijke regionale volkshuisvestelijke thema’s. Bijvoorbeeld zorgvastgoed en regionaal woonruimteverdelingssysteem. Tot de SWEV behoren: de Alliantie Eemvallei, Portaal Eemland, Stichting Omnia Wonen, Stichting Woningcorporaties Het Gooi en Omstreken, Cocon Wonen Soest, Woningstichting Leusden, Woningstichting Nijkerk, Eemland Wonen Baarn en Vallei Wonen.

Woningmarktregio
Vallei Wonen behoort tot de woningmarktregio Amersfoort/Noord Veluwe/Zeewolde.
Dit betekent dat we periodiek overleg hebben met de corporaties die werkzaam zijn in de gemeenten Amersfoort, Baarn, Eemnes, Leusden, Soest, Nijkerk, Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek, Putten en Zeewolde.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo