A-A

Met de gemeente Woudenberg hebben we structureel en intensief overleg en werken wij nauw samen op verschillende gebieden. Dit zien wij als een belangrijke basis om onze gezamenlijke verantwoordelijkheid voor het wonen in de gemeente Woudenberg vorm te geven.

We maken prestatieafspraken met de gemeente en huurdersbelangenorganisatie. In de prestatieafspraken leggen we de wederzijdse inspanningen van deze drie partijen vast. De afspraken gaan bijvoorbeeld over de ontwikkeling van de woningvoorraad, nieuwbouw en huisvesting van specifieke doelgroepen. Maar ze gaan ook over de kwaliteit en duurzaamheid van woningen en de voorgenomen investeringen in leefbaarheid en maatschappelijk vastgoed. Klik hier om de prestatieafspraken te lezen.

Verder werken we samen met de gemeente aan thema’s als urgentieverlening, huisvesting van statushouders, overlast en veiligheid.

logo gemeente Woudenberg

 
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo