A-A

Kosten
De kosten die u betaalt voor het duurzame energiesysteem bestaan uit een deel vastrecht, een deel huur van de warmtemeter en een deel verbruikskosten.
Afhankelijk van in welk appartementengebouw u woont kan het zijn dat u ook nog betaalt voor de warmte/koeling van een atrium (De Orangerie en De Zilvervloot) en transportkosten elektra (De Orangerie).

Vastrecht is een vast bedrag en betaalt u om aangesloten te zijn op het systeem.
De verbruikskosten zijn variabel en hangen af van uw verbruik. Deze worden gemeten door middel van warmtemeters. Warmteverbruik wordt berekend in Gigajoules.

Warmtewet
Gebruikt u warmte- en koudeopslag (WKO) om uw huis te verwarmen? Dan bent u aangesloten op een warmtenet. En hebt u per 1 januari 2014 met de Warmtewet te maken. Als klant van WKO kunt u niet overstappen naar een andere leverancier. De warmtenetten zijn namelijk niet onderling met elkaar verbonden, zoals bij elektriciteit en gas. Dit komt omdat er bij een warmtenet maar één lokale energiebron is, die de warmte opwekt. Er is maar één partij die de warmte aan u levert. De Warmtewet biedt daarom afnemers van warmte extra bescherming tegen betaling van te hoge prijzen. Dit komt er op neer dat er een zodanig tarief voor de geleverde warmte wordt gevraagd dat het de warmteverbruiker gemiddeld niet meer kost dan bij gebruik van aardgas voor individuele centrale verwarming. Er worden jaarlijks landelijke maximumtarieven voor warmte afgegeven. Vallei Wonen Energie BV mag niet méér rekenen dan die tarieven. De tarieven voor koeling vallen niet onder de Warmtewet.

Voorschotbedrag
Het betalen van uw voorschotbedrag is een maandelijks terugkerende verplichting. Om dit voor u en ons zo praktisch mogelijk te maken, werken we met automatische incasso. De machtiging hiervoor ontvangt u bij het aangaan van de leveringsovereenkomst.

Tarieven
Hier vindt u het meest recente tarievenblad.

Afrekening
De rekening die u elke maand betaalt aan Vallei Wonen Energie BV is een voorschotbedrag.
U ontvangt jaarlijks, in het eerste kwartaal, een jaarafrekening van het voorgaande kalenderjaar. Daarop staat hoeveel warmte (Gigajoules) u daadwerkelijk hebt verbruikt. Afhankelijk hiervan kan het zijn dat u geld terug krijgt of moet bijbetalen. Het kan daardoor ook zijn dat uw voorschotbedrag voor het nieuwe jaar daalt of stijgt.

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo