A-A

Bij het woningaanbod werken wij met een ‘bolletjes’ systeem voor zorggeschikte woningen. Alle woningen die aan de criteria voldoen krijgen, afhankelijk van het voorzieningenniveau, één tot vier bolletjes. Zo kunt u snel en eenvoudig zien in hoeverre een woning zorggeschikt is. Het aantal bollen geeft de mate van zorggeschiktheid aan:

Zonder trappen bereikbaar en gelijkvloers. De woning is gelijkvloers. Ligt op de begane grond, of is per lift bereikbaar.

• •

Rollator toegankelijk en doorgankelijk. De toegang van de woning is zonder belemmering bereikbaar en er zijn geen drempels die niet te overbruggen   zijn.

• • •

Rolstoel toegankelijk en rollator doorgankelijk. De toegangsdeuren in het woongebouw (incl. liftdeur) tot en met de voordeur kunnen zelfstandig met een rolstoel gepasseerd worden.

• • • •

Rolstoel toegankelijk en doorgankelijk: Ook alle ruimten binnen de woning zijn bereikbaar en bruikbaar voor iemand in een rolstoel.

Wat doen wij nog meer?
Het voorzien in de huisvestingsbehoeften van mensen die door persoonlijke beperkingen moeilijkheden ondervinden op de woningmarkt, behoort tot onze primaire verantwoordelijkheid. Vallei Wonen draagt daarom actief bij aan het ondersteunen van de zelfredzaamheid van haar huidige en toekomstige bewoners. Dat doen wij ondermeer door:

  • het wegnemen van belemmeringen in en om de woning;
  • het faciliteren en ondersteunen van het realiseren van voorzieningen;
  • het aanbieden van zorgwoningen;
  • inzicht te geven in het voorzieningenniveau van de woning d.m.v. het bolletjessysteem.

Voor verdere informatie verwijzen wij u naar onze folder "Bijzondere woningen".

 
Share on Google+
kwh keurmerk dementievriendelijk logo fairtrade logo